Umelci a herci dostali výnimku od hygienikov. Ak splnia podmienky, nemusia nosiť rúško

v kategórii: Slovensko 0

Medzi umelcami a ďalšími osobami prítomnými na mieste umeleckej činnosti musí byť odstup aspoň dva metre.

12.5.2020 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR udelil výnimku na nosenie rúšok účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo pri výrobe programu a umelcom pri podávaní umeleckého výkonu.

Je však potrebné, aby splnili podmienky, ktoré sú súčasťou opatrenia. Agentúru SITA o tom informovala Daša Račková, hovorkyňa ÚVZ.

Platný negatívny test na Covid-19

Producent audiovizuálneho diela pri nakrúcaní, vysielateľ pri výrobe programu a osoba zabezpečujúca podanie umeleckého výkonu pri inom podaní umeleckého výkonu, napríklad osoba zabezpečujúca nácvik takýchto udalostí musí zabezpečiť, aby sa účinkujúcemu a výkonnému umelcovi pred nakrúcaním, výrobou alebo podaním umeleckého výkonu vykonal test na ochorenie Covid-19 s negatívnym výsledkom, ktorý nie je starší ako štyri dni a následne vždy minimálne raz za 14 dní, ak umelecká činnosť trvá.Medzi umelcami a ďalšími osobami prítomnými na mieste umeleckej činnosti (členmi výrobného štábu, osobami zabezpečujúcimi technicko-organizačne umeleckú činnosť) musí byť odstup aspoň dva metre.

Avšak odstup nie je potrebné dodržať medzi umelcami navzájom. ÚVZ upozorňuje, že počas umeleckej činnosti musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk pre umelcov a ďalšie osoby prítomné na mieste umeleckej činnosti. Toto miesto je potrebné pravidelne dezinfikovať. Ak ide o interiér, musí byť aj pravidelne vetrané.

Zlepšenie epidemiologickej situácie

Ako ďalej uvádza ÚVZ, vedenie umeleckých projektov nesmie vpustiť na miesto umeleckej činnosti osoby, ak sa u nich nameraním zistí telesná teplota 37 °C a viac alebo spozorujú iné príznaky ochorenia Covid-19.

ÚVZ vydal opatrenie v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s Covid- 19. Prekrytie horných dýchacích ciest významne ovplyvňuje audiovizuálnu kvalitu výkonu uvedených činnosti.

Výnimka sa pre uvedené osoby zavádza z dôvodu charakteru ich práce, aby neprichádzalo k znehodnoteniu produkcie audiovizuálneho diela a znižovaniu kvality podávania umeleckého výkonu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.