Dôchodcovia žijúci mimo EÚ, krajín EHP a Švajčiarskej konfederácie musia preukázať žitie k 15. júlu

v kategórii: Slovensko 0

Tlačivá 'Potvrdenie o žití' týmto dôchodcom Sociálna poisťovňa zaslala v januári spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku.

9.7.2020 (Webnoviny.sk) - Dôchodcovia s bydliskom mimo , Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Švajčiarskej konfederácie musia preukázať žitie k 15. júlu 2020. Je to totiž podmienkou výplaty dôchodku za druhý štvrťrok 2020. Informovala o tom Sociálna poisťovňa s tým, že tlačivo musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané.

Podpis na tlačive nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni. Musí byť tiež úradne overený, napríklad notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Vzhľadom na situáciu s doručovaním pošty zo zahraničia Sociálna poisťovňa upozorňuje, že potvrdenie o žití stačí oskenovať a zaslať elektronicky.

Tlačivá 'Potvrdenie o žití' týmto dôchodcom Sociálna poisťovňa zaslala v januári spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Poberateľ dôchodku, ktorý žije mimo členských štátov EÚ, krajín EHP a Švajčiarskej konfederácie, je povinný predložiť potvrdenie o žití vždy v januári, apríli, júli a októbri každého roka.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.